Рус

Рус може бити:

  • Рус, припадник народа Руси
  • Рус (народ)
  • Рус (кнез) [uk], брат Леха и Чеха (види: Лех, Чех и Рус)
  • Рус (регион)
  • Рус (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
  • Рус (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији

или:

Икона за вишезначне одреднице
Ова вишезначна одредница садржи списак чланака повезаних с насловом Рус.
Ако Вас је унутрашња веза довела овде, можда бисте желели да промените ту везу да води непосредно до намењеног чланка.